1

مجموعه (نسخه خطی)

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

مجموعه – برگ‌های پراکنده

شماره بازیابی: ۱۵۹۱۱
شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫۱۰-۱۳۴۱۷
زبان اثر: Per
عنوان و نام پدیدآور: مجموعه = برگ‌های پراکنده [ نسخه خطی]
قطع: ؛‏‫۱۹/۵*۲۷/۵سم. ۶۲گ. سطور مختلف.
وضعیت استنساخ نسخه: به خط کاتبان مختلف و تاریخ‌های متفاوت.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای.
۱بخش‌هایی از نسخه تازه و جدید است و بخش‌هایی کهنه و قدیم می‌نماید.
دعای طاعون و چند دعای دیگر، ص ۱۸-۲۸٫
الالفیه/ شهید اول محمد بن مکی عاملی، ص ۲۹-۳۰٫
کلمات قصار، ص ۴۱ – ۵۱٫
بندی از کتابی در فقه امامیه، ص ۵۳-۵۶٫
بندی از شرح الشرایع، ص ۶۱-۶۵٫
تهذیب احکام/شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی، ص ۶۷٫
فایده‌ای به نقل از خط شهیدص ۷۲٫
المقدمه الجزریه/ شمس‌الدین محمد بن محمد جزری، ص ۸۱٫
بندی از تفسیری فارسی، ص ۸۵-۸۸٫
دیوان کمال‌الدین اسماعیل/ کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی، ص ۸۹ – ۹۴٫
الوافی/ ملا محسن بن مرتضی فیض کاشانی، ص ۹۶٫
شعر فارسی، ص ۹۹ – ۱۰۲٫
بندی از اصول کافی کلینی
شرح اسماء الحسنی
فی المکاسبص ۷۳-۷۴٫
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: ۳برگ‌های پراکنده در اندازه‌های مختلف کنار هم صحافی شده است.
مشخصات اثر: شکل و سجع مهر:
متن یادداشت: مهر تملک مجدالدین نصیری در چند جای نسخه دیده می‌شود.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: جلد ۴۴، صفحه ۱۲۸٫
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: مجموعه غریبی است از ساخته‌های مجدالدین نصیری. برگ‌هایی از نسخه‌هایی مختلف جدا کرده و بدون هیچ تناسبی در کنار هم قرار داده و صحافی کرده‌اند.
صحافی شده در این جلد: اللالی/ ملا محسن بن مرتضی فیض کاشانیص ۳-۱۷٫
عنوانهای گونه گون دیگر: برگ‌های پراکنده
تاریخ: ۲۰۱۱۰۷۰۳

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

50

حجم (مگ)

10

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟