0

تاریخ و شناخت ادیان – جلد دوم

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

تاریخ و شناخت ادیان جلد دوم

این مجموعه شامل برسی تاریخ و پایه های فلسفی ادیان اولیه، ادیان چینی، هندی،زرتشت و غیره می باشد. ( دروس اول تا هفتم) از متن کتاب: انسان درست کسی است که در عین حال که به یک مذهب یا مکتب خاصی معتقد است، در مرحله معرفی و تحقیق نظریات یا حتی مذاهب معارض خودش را آنچنان دقیق طرح کند که گویی خودش به آن نظریه مخالف نیست. منصفانه و با تمام ایمان علمی خودش و با لحن علمی تحلیلی بیطرفانه مسئله را طرح کند.

البته بعد بدین شکل کار مشکل می شود. ولی مشکل که بشود و بدین شکل رد کردید، واقعا آن مذهب یا نظریه را رد کردید و بعد از این رد اگر مذهب خود را اثبات کردی، بعد است که در ذهن ها حقیقت این مذهب و اثبات منطقی این مذهب خواهد ماند.

اما اگر مذاهب دیگر را همینطور بلغور کردی و از همان اول با نظر مخالف و معاند و تحریف، مسخ و توهین یاد کردی، بسادگی بتوانی همه را بکوبی، بعد بسادگی می توانی حقیقت خود را اثبات کنی؛ ولی کسانیکه این بحث را خواهند شنید از نظر علمی مجهز نخواهند بود…

دیگر نسخه های این کتاب

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی شریعتی

تعداد صفحات

322+182

حجم (مگ)

15

نوع فایل

اسکن شده 2 جلدی

دیدگاهی دارید؟