0

تفسیر نور

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

تفسیر نور

تفسیر نور اثر محسن قرائتی از تفسیرهای قرآن کریم به زبان فارسی و در قالبی ساده و امروزین است. این تفسیر شامل کل قرآن بوده و در دو چاپ ۱۰ و ۱۲ جلدی منتشر شده است. تفسیر نور در سال ۱۳۷۶ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

به گفته مؤلف، هدف از تدوین این تفسیر این بوده تا درس‌هایی از قرآن را به صورت تابلو و پیام درآورد. بیشتر پیام‌ها و درس‌ها از متون تفاسیر معتبر شیعه و سنی استفاده گردیده و مؤلف نیز نکات جدیدی بر آنها افزوده است. در این تفسیر از اصطلاحات فنی پرهیز شده و مطالب تفسیری در قالب نکاتی مختصر ارائه گردیده است.

شیوه ارائه تفسیر

مطالب در قالب چهار بخش ارائه شده است:

الف- متن آیات با ترجمه
ابتدا متن یک یا چند آیۀ مرتبط با هم به همراه ترجمه آنها آورده شده است، این ترجمه زیر نظر مؤلّف و با استفاده از ترجمه‌های موجود(حداقل ۶ ترجمه) و به صورت گروهی نگارش یافته و گاهی برای گویایی و روانی آن، توضیحاتی در میان پرانتز آمده است.

ب- نکته ها
پس از ترجمه، نکاتی از آیات بیان شده که شامل این موارد است:

بیان ریشه و ترجمۀ لغات مشکل آیه
بیان شأن نزول‌هایی که در فهم محتوای آیه مهم هستند
بیان آیات مرتبط با آیه که در فهم موضوعی قرآن تأثیر دارند
بیان روایات مربوط به آیه، که در این بخش با توجّه به گستردگی روایات، تنها به ذکر نمونه‌هایی بسنده شده است
بیان برخی توضیحات برای روشن‌تر شدن مفهوم آیه
طرح برخی پرسش‌ها و پاسخ‌گویی به آنها
ج- پیامها
در بخش بعد، پیام‌های آیات، که مقصود اصلی مؤلّف از این تفسیر نیز همین بخش بوده است نگاشته شده‌اند. مستند برداشت‌های مؤلّف، چنانکه در پایان هر پیام آمده است یکی از امور زیر می‌باشد :

مفردات کلمات هر آیه
عباراتی مرکب از چند کلمه
رابطۀ ابتدا و انتهای آیه
رابطۀ هر آیه با آیات قبل
د- پاورقی ها
پاورقی‌هایی هم در هر بخش وجود دارد که شامل این موارد است: آدرس آیات و روایات و مطالب مربوط به آیه که در قالب نکته‌ها و پیام‌ها نمی‌گنجیده است.

تفسیر برخی از سوره‌ها مانند سوره نور و حجرات به صورت جداگانه نیز چاپ شده و به عنوان متن مسابقات قرآنی در سطحی گسترده منتشر شده‌اند.

مجموعه‎ای از کتاب‎ها با عنوان «سیمای سیاست در قرآن»، «سیمای حقوق در قرآن»، «فرهنگ در قرآن»، «تبلیغ در قرآن»، «تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ با رویکرد حقوقی (براساس تفسیر نور)»، «ساخت و ساز و بنایی در قرآن» از این تفسیر استخراج و منتشر شده‌اند.

تفسیر تک جلدی دیگری نیز به نام «تفسیر نور» از مصطفی خرم دل وجود دارد که تنها در نام با تفسیر مورد بحث مشترک است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محسن قرائتی

تعداد صفحات

3307

حجم (مگ)

28

نوع فایل

تایپ شده 1 جلدی

دیدگاهی دارید؟