0

دلسپردگان

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

دلسپردگان

نزدیک تخته سنگی درست کنار ساحل ایستادم و نسیم شبانگاهی موهایم را نوازش می کرد. کاملا محسور دریا شده بودم بی اختیار به یاد این شعر افتادم و در حالی که آن را زیر لب زمزمه می کردم . رو یتخته سنگ نشستم : به شرجی ترین سایه می بارمت ببین با کدام آیه می آرمت غزل مهربانتر شده مهربان که ناگهان شخصی از پشت سر به من نزدیک شد و ادامه شعر را او خواند : به جان خودت دوست می دارمت برگشتم و در کنار خود او را دیدم ، دستها را به سینه زده و به غروب زیبای بهاری خیره شده بود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

هانیه حدادی اصل

تعداد صقحات

390

حجم (مگ)

2.8

نوع فایل

تایپ شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟