0

چشم باز و گوش باز

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

چشم باز و گوش باز

روایتی نو از جنگ تحمیلی ایران

در ابتدای کتاب می خوانیم:
تلفن زنگ زد ، گوشی رو برداشتم. فرهنگ بود. سلام کرد.
گفتم: به! سلام ؛ چه عجب یادی از ما کردی؟
گفت: خودت میدونی که گرفتارم … میتونی فردا ساعت ۱۰ صبح اینجا باشی؟
پرسیدم: کجا؟
گفت: تلویزیون دیگه.
گفتم: چکار داری؟
گفت: مگه نمیخای کار کنی؟ یه کار بزرگیه
گفتم: البته چرا
باز تکرار کرد: یه کار بزرگیه…

اطلاعات بیشتر

نویسنده

زکریا هاشمی

تعداد صفحات

373

حجم (مگ)

18.1

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟