1

مرگ سردبیر

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

مرگ سردبیر

مردم دو دسته ان. دسته ای از مردم برای کشف کردن آفریده شدن. برای فهمیدن و برای دانستن و در نهایت برای ساختن. این گروه ذاتاً مُولدن. ساختن دنیا کار این گروهه. گروهی که قراره وسعت دید داشته باشن و فهم بالا.

اما دسته دوم مردمی ان که مصرف کننده ان. از مادیات گرفته تا حتی معنویات مثل فکر و اندیشه. این قشر فقط از دست آوردهای گروه اول استفاده می کنن و…

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پرویز صمدی مقدم

مترجم

194

حجم (مگ)

2.5

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

دیدگاهی دارید؟