0

یک گفتگوی خودمانی و چند نامه بزرگ علوی

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

یک گفتگوی خودمانی و چند نامه بزرگ علوی

این کتاب شامل یک گفتگوی رادیویی میان بزرگ علوی و خانم درخشش به همراه ۱۲ نامه دیگر میباشد.

وی میگوید بزرگ علوی در اواخر فروردین۱۳۶۴در پاریس و چند روزی در خانهء ما اقامت داشت. در روز ۲۶همین ماه محمود کتیرائی نیز از بلژیک به دیدار علوی آمد.

در این روز گفتگوهائی میان ما صورت گرفت که روی نوار ضبط شد .گفتگوی من با علوی بویژه بر سر مسئلهء فرقهء دموکرات و حکومت خودمختار آذربایجان بود.

اما گفتگوی کتیرائی، چنانکه دیده میشود ،در آغاز جنبهء ادبی داشت ولی بعد به مسائل سیاسی ـ اجتماعی کشیده شد.

آثار دیگر  بزرگ علوی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

بزرگ علوی

تعداد صفحات

93

حجم (مگ)

9.3

نوع فایل

اسکن شده

دیدگاهی دارید؟