0

تاریخ ده هزار ساله ایران – جلد سوم

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟

توضیحات

تاریخ ده‌هزار ساله ایران: از سلسله غزنویان تا انقراض صفویه (جلد ۳)

کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران در چهار جلد،به برسی تاریخ یران از ابتدا تا دوران قاجار می پردازد،در فصول اول کتاب پادشاهان اساطیری که در شاهانامه به آنها اشاره شده است مورد برسی قرار می گیرند.و سپس به سلسله های باستانی سومر و بابل و ماد اشاره می شود.و درا دامه سلسله هخامنشیان مورد برسی قرار می گیرد.

در جلد دوم سلسله ساسانیان و جنگ های ایران و روم و سپس سقوط ایران به دست اعراب و تاریخ اسلام و ائمه اطهار(ع) و خلفای اموی و عباسی و نهضت های ایرانی از جمله بابک خرمدین و ابومسلم پرداخته می شود.

جلد سوم نیز به خوارزم شاهیان و مغول ها و جانشینان چنگیز می پردازد.ج

لد چهارم نیز دوران نادر شاه افشار و کریم خان زند و برآمدن قاجار تا دوره سقوط قاجار به دست رضا شاه را برسی می کند.

در مجموع کتاب اطلاعات مفیدی را از همه دوره های تاریخی ایران از پیش از هخامنشیان تا یک قرن اخیر را ارائه می کند،و برای افرادی که می خواهند بطور یکجا و یک دایره المعارف ا از همه دوره های تاریخی ایران را داشته باشند مفید است.

دیگر نسخه های این کتاب

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالعظیم رضایی
ویراستار: زین‌العابدین آذرخش

تعداد صفحات

417

حجم (مگ)

12.7

نوع فایل

اسکن شده

شناسنامۀ کتاب

شماره کتابشناسی ملی م78-1439
سرشناسه رضایی‌، عبدالعظیم‌، 1311 – 1387.
عنوان و نام پدیدآور تاریخ ده‌‌هزار ساله ایران / تالیف عبدالعظیم رضائی‌.
مشخصات نشر تهران‌: اقبال‌، 1387
مشخصات ظاهری 4 ج‌.: نقشه‌.
یادداشت چاپ قبلی‌: اقبال‌، 1363 – 1364.
یادداشت ج.1، 2 و 4 (چاپ هفتم: تابستان 1375).
یادداشت ج. 1 – 4 (چاپ یازدهم‌: بهار 1379).
یادداشت ج‌.1 – 4 (چاپ دوازدهم‌: 1379).
یادداشت ج‌.1 – 4 (چاپ سیزدهم‌: 1380).
یادداشت ج.1 – 4 (چاپ چهاردهم : 1381).
یادداشت ج‌.1 – 4 (چاپ پانزدهم‌: 1382).
یادداشت ج.1 (چاپ هجدهم : 1388).
یادداشت ج.2 و 4 (چاپ هفدهم: زمستان 1386).
یادداشت ج.2 – 4 (چاپ هجدهم: پاییز 1388).
یادداشت ج.4 (چاپ شانزدهم: 1384).
یادداشت کتابنامه‌.
مندرجات ج‌. 1. از پیدایش آریاها تا انقراض پارتها .- ج‌. 2. از ساسانیان تا انقراض آل‌زیار.- ج‌. 3. از سلسله غزنویان تا انقراض صفویه‌.- ج‌. 4. از سلسله افشاریه تا انقراض قاجاریه‌.
موضوع ایران — تاریخ
رده بندی کنگره DSR109/ر6ت2 1378
رده بندی دیویی 955
قطع و نوع جلد: وزیری (گالینگور)

دیدگاهی دارید؟