0

بوستان سعدی (صوتی) باب اول در عدل و تدبیر و رای

این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟


این کتاب را به کتابخانه مورد علاقه خود بیفزایید.

توضیحات

بوستان سعدی باب اول: در عدل و تدبیر و رای

در این کتاب گویا مقدمه و باب اول کتاب بوستان سعدی را با روایت، گزارش و توضیح دکتر اسماعیل آذر تقدیمتان می‌کنیم. «بوستان» سعدی یا «سعدی نامه» نخستین اثر سعدی، شاعر و حکیم نامدار ایرانی‌ است که کار سرودن آن در سال ۶۵۵ هجری قمری پایان یافته است.

سعدی این اثر را زمانی که در سفر بود، سرود و هنگام بازگشت به شیراز آن را به دوستانش عرضه کرد. این اثر در قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده است و از نظر قالب و وزن شعری، حماسی است؛ هرچند که از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات پرداخته‌ است. بوستان ده باب دارد و هر باب به موضوعی اختصاص دارد. ویژگی مهم این اثر، روانی و سادگی زبان‌ آن در کنار مفاهیم عمیق‌ اخلاقی‌ و حکمی است که شیخ شیراز در ضمن حکایات به آنها اشاره می‌کند. این کتاب حدود چهارهزار بیت دارد و سعدی آن را به نام «اتابک ابوبکر بن سعد زنگی» کرده است.

بر این کتاب شرح‌های فراوانی هم نگاشته شده و البته نسخه‌های فراوانی هم از آن تجدید چاپ شده است که نسخه تصحیح زنده‌یاد محمدعلی فروغی و نسخه تصحیح با تحشیه‌نویسی و مقابله با سایر نسخه‌ها به کوشش مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی (انتشارات خوارزمی) از مهم‌ترین این کتاب‌ها به شمار می‌روند.

فصل اول /مقدمه کتاب

فصل دوم /درسبب نظم کتاب

فصل سوم /باب اول:درعدل وتدبیر ورای

فصل چهارم /حکایت در تدبیر وتاخیر در سیاست

فصل پنجم/ گفتار اندر بخشایش بر ضعیفان/در معنی شفقت بر حال رعیت

فصل ششم/ حکایت مرزبان ستمگار با زاهد/ گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان

فصل هفتم/ اندر معنی عدل و ظلم و ثمره آن/ حکایت برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشان

فصل هشتم/ گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آن ها/ حکایت شحنه مردم آزار/ حکایت حجاج یوسف

فصل نهم/ گفتار اندر بی وفایی دنیا/ در تغیر روزگار و انتقال مملکت/ حکایت قزل ارسلان با دانشمند

فصل دهم/ حکایت مامون با کنیزک/ حکایت درویش صادق و پادشاه بیدادگر

فصل یازدهم/ حکایت در معنی خاموشی از نصیحت کسی که پند نمی پذیرد/ گفتار اندر رای و تدبیر ملک و لشکرکشی

فصل دوازدهم/ گفتار اندر دلداری هنرمندان/ گفتار اندر حذر کردن از دشمنان

دیگر نسخه های این کتاب

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سعدی شیرازی

گوینده

دکتر اسماعیل آذر
تهیه‌کننده رادیویی
ویدا بابالو

حجم (مگ)

123

مدت زمان (دقیقه)

380

دیدگاهی دارید؟